Studio Expressie

Wil je beter met je stem leren omgaan? Muziek maken met je stem?
Voor zangles op alle niveaus kun je bij ons terecht. Individueel of als groepsles aan te melden.
In Wageningen of als de groep groot genoeg is eventueel ook op een door jullie geregelde locatie.

Ook stemvorming aan koren kun je hier aanvragen.
Tevens is Chantal als (hoge) sopraan of invallend dirigente in te huren.

Altijd al Piano willen leren spelen?
Leg een goede basis voordat je doorgaat naar een andere docent(e):
Beginners van alle leeftijden krijgen bij ons unieke individuele les!
Blind leren spelen!

Vioolles voor (half)gevorderden.

Algemene muziekleer en

Solfège (als voorbereiding voor het toelatingsexamen Conservatorium of als voorbereiding voor het

afstudeerexamen van de SNVM).

 

Bel: 0317-424730 of mail: StudioExpressie[at]gmail.com.