Bijbels Fundament

Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. – Hosea 4:6

Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust. –  2 Tim. 3:16,17 NBV

Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust. –  2 Tim. 3:16,17 NBG

Met Bijbelse Expressie willen we bijdragen aan het herstel van de kunstvormen voor en in de Gemeente van Jezus Christus, maar dan wel op de manier zoals God het in de Bijbel beschrijft.

Bij Bijbelse Expressie willen we graag toerusten om God te leren dienen met ons hele wezen. Aanbidding in de ruimste zin.

We willen dan ook bijdragen aan een groter begrip onder gemeenteleden, leiders, en uitvoerenden om niet de wegen te bewandelen, die de kerkgeschiedenis ons leert, waarmee we niet God zouden eren en aan het verval van de kunsten bij zouden dragen. We streven naar hele mensen die met ziel, geest, en lichaam God meer leren liefhebben, en elkaar als henzelf. We zijn er op gericht de mooie en waardevolle gaven die God ons gegeven heeft verder te ontwikkelen in persoonlijke levens en groepen om zo anderen een stap dichter bij God te kunnen brengen.

In de voor de Stichting centrale Cursus “Bijbels Fundament van Kunst en Beweging” komt dit dan ook sterk tot uitdrukking.

Bijbelse onderbouwing van zang en muziek, mime, dans, drama, vlaggen, tekenen, schilderen, verhalen schrijven of dichten, kostuums en banieren maken, beeldhouwen, boetseren, bloemschikken, e.d. als communicatievorm en niet slechts ter versiering!

Op manieren van (doeltreffender) communiceren gaan we dan ook verder in tijdens diverse cursussen en workshops. (Zie ook onder Aanbod.)

Wij zien de Bijbelse onderbouwing als basis voor ons kennen van Gods wegen en benaderen ieder onderwerp dan ook vanuit de Bijbel.

Chantal wil dan ook bijvoorbeeld alléén maar dansles geven als daar een Bijbelse onderbouwing bijzit. “Er is al genoeg gewone dansles in de wereld. Daar zou ik zomaar niets aan toevoegen. Mijn meerwaarde zit hem in mijn Christen-zijn.”

(Zie ook “Chantal wil Jezus meegeven” onder “Over de Hoofddocente”.)