Over de Stichting

“Bijbelse Expressie” is een team van mensen die onder leiding staan van Chantal Berenschot (tevens hoofddocente) en zich bezig houden met verschillende vormen van expressie zoals toneel, mime, dans, vlaggen, muziek, zang en het gesproken woord.

We willen graag bijdragen aan het herstel van de kunstvormen voor en in de Gemeente van Jezus Christus, maar dan wel op de manier zoals God het in de Bijbel beschrijft, geeft en van ons vraagt.
Bij Bijbelse Expressie willen we graag toerusten om God te leren dienen met ons hele wezen. 
Aanbidding in de ruimste zin.

Ons doel is bij te dragen aan een groter begrip onder gemeenteleden, leiders, en uitvoerenden om niet de wegen te bewandelen, die de kerkgeschiedenis ons leert, waarmee we niet God zouden eren en aan het verval van de kunsten bij zouden dragen. We streven naar hele mensen die met ziel, geest, en lichaam God meer leren liefhebben, en elkaar als henzelf. We zijn er op gericht de mooie en waardevolle gaven die God ons gegeven heeft verder te ontwikkelen in persoonlijke levens en groepen om zo anderen een stap dichter bij God te kunnen brengen.

In de voor de Stichting centrale cursus “Bijbels Fundament van Kunst en Beweging” komt dit dan ook sterk tot uitdrukking. Bijbelse onderbouwing van zang en muziek, mime, dans, drama, vlaggen, tekenen, schilderen, verhalen schrijven of dichten, kostuums en banieren maken, beeldhouwen, boetseren, e.d. als communicatievormen niet slechts ter versiering!
Voornamelijk Bijbels onderricht, aangevuld met korte introducties in mime, dans, drama, vlaggen en gelegenheid tot schilderen/ tekenen.
Onderwijs over hoe de kunsten [incl. het gebruik van ons lichaam, attributen en diens symboliek] in te zetten ten behoeve van preek(ondersteuning), profetisch communiceren, aanbidding en evangelisatie (en hoe niet, gestoeld op bijbel en kunst- en kerkgeschiedenis).

Op dit moment is het vooral Chantal die de cursussen en workshops geeft. Daarnaast draait er een aantal vaste (en gelegenheids-) vrijwilligers mee in het team.

 

 

 

.