Cursus Bijbels Fundament van Kunst en Beweging

Hoe kun je de Heer liefhebben met je hele hart, ziel, geest en al je kracht?

Wat is aanbidden in geest en in waarheid?

Waarom zouden we dansen in de gemeente?

Hoe kunnen we de kunsten op een gezonde en Bijbelse manier in de kerk (terug) brengen?

Hoe kunnen we Gods boodschap doeltreffender brengen?

Wil je weten hoe God kunst en beweging bedoeld heeft?

En hoe je dat kunt combineren met je gaven of in je preken, aanbidding of leiderschap?

Kom dan inspiratie en kennis opdoen op deze cursus!

Voor wie:

  • Voor iedereen die effectiever wil leren communiceren of zijn/ haar (s)preken aanschouwelijker wil maken.
  • Voor iedereen die wil weten wat de Bijbelse achtergrond is van dans, drama, mime, vlaggen, schilderen, verhalen, liederen en preken in de gemeente.
  • Voor iedereen die geïnteresseerd is in de symboliek van lichaamsdelen, gebruiken en kunst (vormen, kleuren en gebaren) uit de Bijbel.
  • Voor iedereen die bewegingen, kleuren en gebaren beter wil leren interpreteren.
  • Voor iedere leidinggevende die handvaten wil om vanuit een Bijbelse visie creativiteit (en creatievelingen) in rechte banen te leiden.
  • Voor (leiders van) zangers en muzikanten die meer willen weten over de Bijbelse achtergrond en hoe dit goed in te zetten en te combineren valt met de gaven van anderen.
  • Voor hen die anderen onderwijzen of coachen in het beoefenen van dans, mime, drama, schilderen, banieren maken of vlaggen.
  • Voor degenen die het verlangen hebben om zelf (meer) actief aan de slag te gaan met dans, mime, toneel, schilderen, vlaggen, banieren, kostuums, beeldhouwen, boetseren, parabels, verhalen, gedichten, liederen, preken, liturgieën of choreografieën.

Het is een interkerkelijke Cursus over de Bijbelse fundamenten de kunstvormen en gebruik van ons lichaam als communicatievorm en niet slechts ter versiering.

De kunsten leren inzetten voor God in preek, profetie, evangelisatie en aanbidding.

Voor opgeven en/of meer informatie: mail of bel gerust.

Een teamlid dat de cursus heeft gevolgd aan het woord:

‘Bijbelse Expressie is synoniem voor:
De Bijbel tot leven. Uniek voor Nederland en Europa, interkerkelijk!

(…) Van huis uit is mij de grote eerbied en liefde voor de Bijbel met de paplepel ingegoten, ook dat is iets waar ik mijn leven lang dankbaar voor zal zijn. Mijn eigen Bijbellezen en geloofsleven kreeg echter een vernieuwde impuls toen ik los van de toepassing in het dagelijks leven ook probeerde Bijbelse teksten en thema’s te vertalen middels creatieve uitingen. (…)

(…) kwam de boodschap nog dieper bij mijzelf (en toeschouwers) binnen.

De Bijbel staat vol met beelden, die we zichtbaar kunnen maken en bij name worden genoemd. Ook Jezus Christus zelf spreekt door beelden en gelijkenissen. Evenals de profeten al ver voor Hem. Vormt God de Schepper de eerste mens niet uit stof uit de aardbodem en vergelijkt Hij zichzelf niet met de grote Pottenbakker en Formeerder?

Als we zo met onze gaven aan het werk gaan dan hebben we niet alleen het geschreven of gesproken woord, maar er wordt ook iets zichtbaar. Dit spreekt dan een eigen nieuwe taal. Belangrijk is hierbij wel dat er uitleg bij wordt gegeven, waarom een materiaal wordt gebruikt en wat de Bijbeltekst of het Bijbels thema is wat erbij hoort en waaraan wordt gerefereerd. Zo kunnen oor en oog (!) de boodschap opnemen. Een plantaardig voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de broosheid en kortstondigheid van het leven, we kunnen dit weergeven door gras, zoals dat in de Bijbel wordt genoemd. Of denk aan het geknakte riet, de leliën in het veld, enz. (…)

De cursus is gestoeld op een gedegen Bijbels fundament. Er is een grondige studie van de geschiedenis en (ver)wording van de kunst en hoe de kunsten wel kunnen worden toegepast, zoals de Schepper het heeft bedoeld, namelijk tot Zijn eer.
Aan de theorie wordt heel veel aandacht besteed evenals aan de praktische uitingen hiervan. Dit te doen in een groepsproces en met christenen afkomstig uit verschillende kerken geeft een grote rijkdom en een diepe impact.” (Lyda Hadders-van Heezik)